Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Wiersma over het artikel "Ruzie met de universiteit over een briljant idee".

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het artikel ´Ruzie met de universiteit over een briljant idee’

Indiener A.D. Wiersma, Tweede Kamerlid