Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Westerveld over de artikelen van Follow the Money en het Brabants Dagblad waaruit blijkt dat miljoenen niet naar jeugdzorg gaan

Download Download

Ondertekenaars