Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Hijink over het artikel ‘Top verdienen aan jeugdzorg in Tilburg’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Hijink over het artikel ‘Top verdienen aan jeugdzorg in Tilburg’

Indiener P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Schriftelijke vragen

Het artikel ‘Top verdienen aan jeugdzorg in Tilburg’

Indiener H.P.M. Hijink, Tweede Kamerlid