Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Van Nispen en het lid Van den Berge over het gebrek aan hulp bij zoektochten van geadopteerden naar hun verleden

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Van Nispen en Van den Berge over het gebrek aan hulp bij zoektochten van geadopteerden naar hun verleden

Indiener S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Schriftelijke vragen

Het gebrek aan hulp bij zoektochten van geadopteerden naar hun verleden

Indiener M. van Nispen, Tweede Kamerlid