Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Kuiken en Nijboer over de kosten van WOZ-bezwaren voor gemeenten

Download Download

Ondertekenaars