Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Van der Lee naar aanleiding van het bericht 'ACM Congestieproblemen nemen komende jaren verder toe'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van der Lee naar aanleiding van het bericht 'ACM Congestieproblemen nemen komende jaren verder toe'

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Schriftelijke vragen

Het bericht 'ACM: Congestieproblemen nemen komende jaren verder toe'

Indiener T.M.T. van der Lee, Tweede Kamerlid