Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Van Gerven over het bericht meer dan een applaus voor de kraamzorg

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    T. van Ark, minister voor Medische Zorg

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Gerven over het bericht '#meerdaneenapplaus voor de kraamzorg'

Indiener T. van Ark, minister voor Medische Zorg

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘#meerdaneenapplaus voor de kraamzorg’.

Indiener H.P.J. van Gerven, Tweede Kamerlid
Naar boven