Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Bergkamp over het bericht dat overheden regels voor toegankelijke websites aan hun laars lappen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht dat overheden regels voor toegankelijke websites aan hun laars lappen

Indiener V.A. Bergkamp, Tweede Kamerlid