Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Hijink over het voorstel in de gemeente Oldenzaal om de huishoudelijke verzorging uit de Wmo te halen

Download Download

Ondertekenaars