Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van Dam over de uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland inzake de e-screener

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
TNO-rapport Tussentijdse evaluatie van de e-screener ‘psychische gesteldheid van wapenverlofaanvragers’
Bijlage
Instructie aan politie