Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord opvragen van de leden Van der Molen en Van Toorenburg over het bericht 'Hoe de UvA in de jacht op de internationale student de grenzen opzoekt'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede namens
    A. Broekers-Knol, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht 'Hoe de UvA in de jacht op de internationale student de grenzen opzoekt'

Indiener H. van der Molen, Tweede Kamerlid