Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Ellemeet over het bericht 'Onrust over geheime vaccinonderhandelingen'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Mede namens
    T. van Ark, minister voor Medische Zorg

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Onrust over geheime vaccinonderhandelingen’

Indiener C.E. Ellemeet, Tweede Kamerlid