Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Palland over het bericht Camping kreeg duizenden UWV-brieven voor onbekende Polen. ‘Dit is gewoon uitkeringsfraude’ en ‘massale uitkeringsfraude op camping’

Download Download

Ondertekenaars