Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Dam over de uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland inzake de e-screener

Download Download

Ondertekenaars