Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Kröger en Paternotte over overschrijdingen van de geluidsnormen bij Schiphol

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Onderzoek overschrijdingen grenswaarden geluid Schiphol