Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Geurts en Agnes Mulder over het artikel Weilanden vol glas van zonnepanelen na hevige brand: nieuw probleem voor milieudiensten

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat
  • Mede namens
    S. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Geurts en Agnes Mulder over het bericht ‘Weilanden vol glas van zonnepanelen na hevige brand: nieuw probleem voor milieudiensten’

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Schriftelijke vragen

Het vrijkomen van glasscherven en andere brokstukken uit zonnepanelen bij hevige brand

Indiener J.L. Geurts, Tweede Kamerlid