Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Van der Lee over het ondersteunen van de fossiele energiesector in Nederland naar aanleiding van het onderzoek van Oil Change International en Milieudefensie

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording de leden Van der Lee en Sienot over een onderzoek dat Milieudefensie samen met Oil Change International (OCI) heeft uitgevoerd naar subsidiƫring van fossiele brandstoffen

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Schriftelijke vragen

Het ondersteunen van de fossiele sector door Nederland.

Indiener T.M.T. van der Lee, Tweede Kamerlid
Naar boven