Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Beckerman over het bericht dat de grootste vervuilers amper betalen aan klimaatbeleid

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht dat de grootste vervuilers amper betalen aan klimaatbeleid

Indiener S.M. Beckerman, Tweede Kamerlid