Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Baudet over de gang van zaken rondom de demonstratie d.d. 21 juni 2020 op het Malieveld tegen de anderhalvemetersamenleving

Download Download

Ondertekenaars