Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Becker en Remco Dijksta over het bericht dat mensensmokkel via visserij een ‘blinde vlek’ is

Download Download

Ondertekenaars