Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Asscher over het bericht dat een ventilatiesysteem het coronavirus verspreidde in een verpleeghuis.

Download Download

Ondertekenaars