Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Bergkamp over onderzoek naar de legitieme portie in het erfrecht

Download Download

Ondertekenaars