Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Von Martels en Geurts over het bericht dat het draagvlak voor het keurmerk 'On the way to PlanetProof' afbrokkelt

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht dat het draagvlak voor het keurmerk ‘On the way to PlanetProof’ afbrokkelt.

Indiener M.R.H.M. von Martels, Tweede Kamerlid