Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over een mogelijke aanbesteding van het Centraal Administratie Kantoor

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Mede namens
    S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Een mogelijke aanbesteding van het Centraal Administratie Kantoor

Indiener M. van Nispen, Tweede Kamerlid
Naar boven