Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Koopmans en Van Helvert over inzake de invoering van de Wet ter Bescherming Koopvaardij

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Uitkomst HUF-toets Besluit bescherming koopvaardij
Bijlage
HUF-toets Besluit ter bescherming koopvaardij
Bijlage
HUF-rapportage bij Besluit ter bescherming koopvaardijschepen