Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Van Dam en Groothuizen over het bericht ‘Willekeur van coronaregels ondermijnt het vertrouwen’ en ‘Advocaten roepen mensen op: kom in verzet tegen coronaboete’

Download Download

Ondertekenaars