Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Bruins en Van der Graaf (beiden ChristenUnie) over het bericht ‘Onderwijs is failliet’

Download Download

Ondertekenaars