Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Kwint en Rog over het onterecht innen van verplichte ouderbijdragen voor onderwijs aan hoogbegaafden

Download Download

Ondertekenaars