Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Kwint, Westerveld en Van den Hul over het bericht dat dertig leerlingen uit het speciaal basisonderwijs noodgedwongen ondergebracht worden bij reguliere scholen

Download Download

Ondertekenaars