Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid het Kamerlid Sazias over het bericht dat regels voor bezoek verpleeghuis verwarrend en frustrerend zijn

Download Download

Ondertekenaars