Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Van Nispen en Jasper van Dijk over de schuldsanering en een effectieve schuldenrechter

Download Download

Ondertekenaars