Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Klaver, Ellemeet en Renkema over de berichten ‘Verpleeghuizen wilden al vroeg testen maar werden geweigerd’, 'Protocol voor contactonderzoek kent twee grote zwakke plekken' en ’Inval-minister Van Rijn kijkt terug: ‘Bidden dat wat we doen, goed is’

Download Download

Ondertekenaars