Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Slootweg over het terugstorten van heffingen door de Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Download Download

Ondertekenaars