Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Den Boer over het bericht dat de politieopleiding wordt verkort tot twee jaar

Download Download

Ondertekenaars