Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Alkaya en Van Kent over de toepassing van werktijdverkorting en de economische gevolgen van de coronacrisis

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Aanbiedingsbrief