Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Groothuizen over de gevolgen van het Corona-virus voor de (sociale) advocatuur

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming
  • Mede namens
    F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Groothuizen over de gevolgen van het Corona-virus voor de (sociale) advocatuur

Indiener S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Schriftelijke vragen

De gevolgen van het Corona-virus voor de (sociale) advocatuur

Indiener M. Groothuizen, Tweede Kamerlid
Naar boven