Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Pia Dijkstra over het datalek van het Donorregister

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Mede namens
    M.J. van Rijn, minister voor Medische Zorg

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het datalek van het Donorregister

Indiener P.A. (Pia) Dijkstra, Tweede Kamerlid