Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Becker, Peters, Paternotte en Segers over het zo snel mogelijk invoeren van de inburgeringsplicht van Turkse asielstatushouders

Download Download

Ondertekenaars