Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Van der Graaf en Bruins over de gevolgen van de coronacrisis voor mensen in de prostitutie

Download Download

Ondertekenaars