Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Wiersma en Aartsen over het bericht ‘Hoe de Facebook-CEO zichzelf zou inperken‘

Download Download

Ondertekenaars