Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Becker over oorlogsmisdadigers in de gemeentelijke bed-, bad-, brood voorziening

Download Download

Ondertekenaars