Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Van Toorenburg en Van Helvert over de uitzending ‘WNL op Zaterdag‘ d.d. 7 maart 2020

Download Download

Ondertekenaars