Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Paternotte en Sienot over het bericht “CO2-compensatie is misleidend en ‘nattevingerwerk’” gepubliceerd in Trouw van 13 februari 2020

Download Download

Ondertekenaars