Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over het bericht dat “een aantal gemeenten grenzen stelt aan de komst van arbeidsmigranten”

Download Download

Ondertekenaars