Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over het bericht dat “een aantal gemeenten grenzen stelt aan de komst van arbeidsmigranten”

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht dat een aantal gemeenten grenzen stelt aan de komst van arbeidsmigranten

Indiener J.J. (Jasper) van Dijk, Tweede Kamerlid