Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Leijten over de inkomensongelijkheid en de gevolgen van statistische keuzes

Download Download

Ondertekenaars