Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Popken over het bericht dat de ICT vernieuwing bij Defensie compleet mislukt is

Download Download

Ondertekenaars