Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Ronnes over het bericht dat het ministerie een rapport over falen van de ruimtelijke ordening tegen hield

Download Download

Ondertekenaars