Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Baudet over het fysiek bijwonen van Provinciale Statenvergaderingen gedurende de coronacrisis

Download Download

Ondertekenaars