Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Nispen over de betrokkenheid van de minister bij een mogelijke megaschikking met Shell voor corruptie in Nigeria

Download Download

Ondertekenaars