Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Nispen over medische zorg in penitentiaire inrichtingen, detentiecentra en forensisch psychiatrische centra

Download Download

Ondertekenaars